Privacybeleid

Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux, gevestigd aan Florijnstraat 12, 4861 BW Chaam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: Florijnstraat 12, 4861 BW, Chaam, Nederland
Telefoon: 0161 – 49 20 69
E-mail: info@hit-air.shop
Website: https://www.hit-air.shop

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– KVK-nummer
– BTW-nummer
– Bedrijfsnaam
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via customerservice@hit-air.shop, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 24mnd > We gebruiken deze gegevens om een persoonlijk account op te kunnen bouwen en om u op persoonlijke titel aan te kunnen spreken.
Personalia > 24mnd > We gebruiken deze gegevens om een persoonlijk account op te kunnen bouwen en om u op persoonlijke titel aan te kunnen spreken.
Adres > 24mnd > We gebruiken deze gegevens om een persoonlijk account op te kunnen bouwen en om u op persoonlijke titel aan te kunnen spreken.
E-mailadres > 24mnd > Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam waarmee u inlogt in uw “Mijn Account”. We gebruiken uw e-mailadres ook om uw persoonlijke en algemene mails te sturen. Krijgt u liever geen mails meer? Dan kunt u uw voorkeuren aanpassen in uw account of u uitschrijven via de afmeldlink in de mails zelf.
BTW-nummer > 24mnd > We gebruiken deze gegevens om te controleren of u gemachtigd bent om namens een bedrijf een account aan te maken op onze site.
KvK-nummer > 24mnd > We gebruiken deze gegevens om te controleren of u gemachtigd bent om namens een bedrijf een account aan te maken op onze site.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar customerservice@hit-air.shop.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gorgeous Horse Handelsonderneming – Hit-Air Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via customerservice@hit-air.shop.